Топ-100
Back

★ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - hukuk ..Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
                                     

★ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti hukuk fakültesi olarak 1925 yılında Ankarada ilk" adı altında kurulduğu 1946 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak hizmet vermektedir.

5 Kasım 1925te okulu, Cumhuriyet döneminde Türkiyenin ilk yüksek öğretim kurumu olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından açıldı.

Ankarada eğitime başlayan ilk Meclis Binası olan adil Hukuk Fakültesi, ilk mezunlarını 1928 yılında verdi. Daha sonra adı Ankara ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, değişen bir kurum olarak Hukuk Fakültesi, Eğitim Hizmetleri, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü bugün devam ediyor.

                                     

1.1. Tarih. 1925 Öncesi Dönem. (The Period Before 1925)

TBMM birinci milletvekili mehktebin Ankara Kastamonuda bir yasa açmasının konusu Abdülkadir Kemal Bey tarafından dile getiriliyor. 16 Mart 1921de Abdülkadir Kemal Bey, yarım kalan askerler bir hukuk okulu için Ankarada Adalet Bakanlığı teklifi verdi üç sayılık bir atış açılması öngörülüyor eğitim öğrenciler için gönderildiler Birinci Dünya Savaşında, ama eğitim Kurulunun teklifi inşaat malzemeleri ve Öğretmen Eğitimi Ulusal Konseyi, Komisyon tarafından reddedildi, bu nedenle bulunamıyor.

Osmanlı İmparatorluğunda hakim-savcı eğitimi veren mekteb-İ kuzzatın son hükmünden sonra varlığı, hakim, muddeiumumi savcıları, icra memurları, mahkeme katibi, adli memur olarak iin_ hukuk eğitimi için bir okul kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, 1925 yılında Adalet Bakanı Mahmut Esat Beyin inisiyatifiyle Ankarada bir hukuk fakültesi kurulması talebi yapıldı. Mahmut Esat Bey, 1925 bütçesine ilişkin kanun tasarısında, hakimin hukuk Fakültesinin eksikliğinin nedeni yatılı okulun açılması için koydurtmus ödeneği idi. 23 Şubat 1925 tarihinde TBMM Genel Kurulu bütçe Kanunu günü, uzun süren tartışmaların ardından Ankara leyli yatılı dört oy farkıyla, hukuk Fakültesinin açılışı kabul edildi. Hakim kadrodaki boşlukları kapatmak için kurulan kurum, adalet Bakanlığındaki bir yatılı okulun niteliğine sahip olmayan bir fakülte ve Adliye görevlilerinden oluşan öğretim kadrosundan oluşuyordu. Mahmut Esat böyle bir karar beynin olağanüstü çabaları olmadan alınabilirdi. Adalet Bakanı, Ankara Hukuk Fakültesinin açılmasına karşı çıkan milletvekillerini ikna etmek için tüm enerjisini, becerisini ve gücünü ve gülümseyen yüzünü tatlı bir şekilde kullandım ve okulun kurulması için kişisel çaba sarf ettim. Mahmut Esat Bozkurt bu nedenle Ankara Hukuk Fakültesinin kurucusudur, bunu söylemek yanlış olmaz. Bu tartışmalar sırasında Cemil bilsel, Ankarada Hukuk Fakültesi kurma fikrini bu şekilde dile getirdi:

Merkez Cumhuriyetteyiz. İşte bir mekteb-İ Kanun: "Kurana ihtiyacı var. Yapılacak eğitimden, bu mahalle de tek başına fayda sağlayacak, talep değil. Dünyanın en güzel hukuk çağı, okumadığınız bir ülkede devrim yarattı, değil mi Beyler? Ayrıca Anadolu İstanbul hissemend togetherdan küçük bir fayda elde edin.”

                                     

1.2. Tarih. Ankara Hukuk Fakültesi 1925-1927 Dönemi. (Ankara Law School In The 1925-1927 Period)

Ancak bina Müdürü ve öğretim elemanlarının yokluğunda okula kayıt başvurusu için 1925 yazında alınmaya başlandı. Lise, yedi yıllık bir süre veya sınavsız bir yükseköğretim kurumuna veya bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar, lise öğrencileri veya lise eşdeğeri mezunları, diğer kurumlardan mezun olanlar, ancak oldukça zor bir sınavla okula kabul edildi. Kayıtlı 301 öğrenciden ilki 75 öğrenci yatılı okuldu.

Okul müfredatı, 15 Eylül 1925 Mahmut Esat Bozkurt ve yönetimi, Ahmet Ağaoğlu belirlenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı, Yusuf B. A., Şevket Memadali Bilgi Cemil bilsel, Tevfik Koper Kamil Yusuf Kemal Tengirsenk, Suheyp Derbil Nizami Hasan saka, Refik Sayfdam Sadri Maksudi Uçakları ve bu şükrü kaya gibi dönemin önde gelen hukukçulardan oluşan bir komisyon kurdu.

                                     

1.3. Tarih. İlk olarak, yapı ve müfredat. (First, the structure and curriculum)

O zamanlar okul kuruldu, bu yüzden Ankarada herhangi bir üniversiteye bağlı olmayan bir üniversite değildi" fakülte" adı altında değil" adı altında bir Hukuk Fakültesi kuruldu. 3 yıllık olarak belirlenmiş, Hukuk Fakültesi müfredatını öğretmemeye karar verildi. İlk kez Türk Hukuk tarihi kürsüsünü kurdu, "usul El-Fıkıh u" ders çıkarılırsa. Komisyon toplantısında en önemli konulardan biri okulda izlenecek yöntemdi. Eğitimde hem bilimsel araştırma hem de eleştiri ve inceleme ve eleştiri araştırma yöntemi seçilmiştir. İlk yıl okul, medeni hukuk, Cezaiyat, Ekonomi, ILM-I Mali, ticaret-İ arazi, Ticaret-I Bahriye, Kamu Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, idare Hukuku, Kanun-ı esasi, Roma hukuku ve karşılaştırmalı Yasama ve siyasi tarih, ve oldu sandalyenin hukuk tarihi.

                                     

1.4. Tarih. "Profesör" unvanının kullanımı. ("Professor" use of the title of)

Tartisilmis akademik unvanında ders verecek olan okul öğretmenleri de Komisyonun ne kadar uzun olacağı meselesidir. Bu dönemde üniversite öğretmenleri "okul müdürü" olarak adlandırıldı. Ancak Ankara Hukuk Fakültesinin kurucularının unvanının çağrışımı, medrese müderris başka kimse bu unvan ile kendilerine sevk edilmek istemiyordu. Akla gelen bir başka sıfat da" usta idi. Ancak İstanbul hukuk Fakültesinde" usta unvanını kullandığından, profesörlüğünü Bilseydiniz İstanbul Cemilden bir kurşun almak için başlık gibi algılanabilecek endişeler, bu başlık da kabul edilmedi. Bu nedenlerden dolayı, kuruculara Ankara Hukuk Fakültesinde ders verecek kişiler" müderris in yerine" Profesör aramaya karar verdi. Böylece Ankara Hukuk Fakültesinde öğretim başlangıcı ile birlikte" Profesör ünvanı ile Türk Yükseköğretim tarihinde ilk kez eski ve Türk diline dönüşen kelime oldu.

                                     

1.5. Tarih. İlk eğitim personelinin açılması ve. (The opening of the first training personnel, and)

Mustafa Kemal" profesörler Meclisinde "komisyon adına, Onursal Başkan, Başbakan İsmet Paşa ise" ve Türk hukukunun Onursal profesörlüğü" yapıldı. Mahmut Esat Bey TBMM başkanlığını üstlendi ve "Devrim Tarihi" dersinde profesörlük yaptı. İstanbuldan profesörler Darülfünun Cemil Bey," baş milletvekili - yani fakülte Dekanı oldu. Ankara Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve akademik kariyerine başlayan Adli 11 öğretim üyesi sayısı yirmiyi aştı. Aslı Ankara Hukuk Fakültesinin ilk yıllarında kadro aşağıdaki gibidir:

 • Sabır Şakir Bey, Hukuk İşleri Müdürü - stil Muhakemei hukuk profesörü.
 • Sadri Maksudi Bey - Türk Hukuk tarihi ve hukuk tarihi profesörü.
 • Cemil Bey Darülfünun Hukuk Profesörü Karşı Ağırlık Profesörü.
 • Darülfünun Bahaeddin Bey, profesörlerinden biri-ceza hukuku ve usul profesörü cezai.
 • Akçuraaoğlu Yusuf Bey İstanbul Milletvekili-Siyasi Tarih Profesörü.
 • Mustafa Osman Bey Burdur MEB-idare hukuku ve kamu hukuku profesörü.
 • Kars Milletvekili Ahmet Ağaoğlu-Anayasa Hukuku, Prof.
 • Yusuf Kemal Sinop Temsilcisi-Ekonomi Profesörü.
 • Fahri Ecevit-Adli Tıp Profesörü.
 • Kamil Tevfik Bey İstanbul Milletvekili-Roma Hukuku Profesörü.
 • Refik Bey Medical Representative-Adli Tıp profesörü.
 • Veli Bey, Dışişleri Hukuk Müşaviri - Medeni Hukuk Profesörü.
 • Mahmut Esat Bey Adliye Avukatı-Devrim Tarihi Profesörü.
 • Hüsnü Cemal Bey Gümüşhane Milletvekili-Ekonomi Profesörü.
 • Nusret Bey, Danıştay Başkanı-Karşı Ağırlık Hususiye Hukuk Profesörü.
 • Ziraat Bankası İşlem Kuralları Süheyp Nizami Bey, Yönetici - İdare Hukuku Profesörü.
 • Fevzi Mustafa Saruhan Bey, Fıkıh Tarihi Profesörü.
 • Şükrü Saracoğlu Bey, İzmir milletvekili-ekonomi-teorik profesörü I.
 • Mazhar Nedim-Deniz Ticareti Profesörü.
 • Memedali Şevket Bey İş Bankası Hukuk Müşaviri Ticaret Hukuku Profesörü.
 • Şükrü Kaya Bey, Meclis Üyesi-Ekonomi Profesörü.

5 Kasım 1925 tarihinde Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisi günü Hukuk Fakültesi 1. Capitol, Mustafa Kemal Atatürk Genel Kurul salonu tarafından yapılır. Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Adlıda bir hukuk fakültesi açmak için verdiği anlam şu sözlerle ifade edilir:

"Bugün okuldan bize hazırladığı bir yasa açılış vesilesiyle Cumhuriyet Merkez yönetimi, insan toplumdur. Bugün tanık olduğumuz Hadis, yüksek memur ve uzmanlar, alimler daha büyük bir önem eğitmeye çalışırlar. Türk Devriminin yıllardır devam ettiği, zihniyet ve yaşamın varlığı-i ictimaiye mebna yeni esasat-ı hukukiyeyi tespit etmeye ve doğrulamaya özen göstermiştir. Cumhuriyetin bu büyük kurumunun yaptırımları, duyduğum kuşada yönelik her türlü girişimin olacağını hissettiğim mutluluktur ve herkes için her şeyi yapmaktan ve ifade etmekten mutluluk duyuyorum."

Açılış konuşmasının ardından Ankara Adlının Anayasa Hukuk Fakültesi ilk dersini verecek olan Hukuk Fakültesi ve anayasa hukuku profesörü Ahmet Ağaoğlu, ilk dersine genel bir giriş yaptı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylının 5 Kasım 1925 tarihli yasasını bir dönüm noktası olarak kabul ediyoruz.

Ankara Hukuk Fakültesinin eski kuruluş geleneğini takip eden, Tanzimat döneminde kurulan ya da eğitim-öğretim Bakanlığı okulunu duydum, ya da Ticaret Bakanlığı ticaret okulu örneğinde olduğu gibi meadin ve birkaç yıl hapis cezasına çarptırılan bir odaya kuruldular, iyiler, daha sonra ayrı bir binaya taşındılar. Ankara Hukuk Fakültesi, Kurtuluş Savaşı sırasında önemli işlevlere hizmet eden bir bina olan iki katlı ahşap bir binanın ilk Binası ve sizin gibi bir telgraf bürosudur. Yatılı öğrencileri, öğretim üyelerini ve diğer öğretim üyelerini barındıran binada, direktöre ait iki eklenti var. 1925 yılında açılan okul, 5 kasımdan sonra Telgraf derslerinin bir ay kadar ertelenmesiyle birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının tahliyesini gerçekleştirdi. Yatılı öğrenciler, üniversite eski Yahudi mahallesinin yenilenmesi için hazırlıklar yaparken okulda kaldılar. Bir kez yenileme çalışmaları tamamlandı, telgraf ofisi, Yurtta iin_ okul bölgesine gelen Avam binanın eğitim, Telgraf Binası ofis arka sokağa taşındı. Yeni yurt müdürünün en üst katındaki odalardan biri, kalacak yer bulamayan bir öğretmene bölündü. Veli Bey medeni hukuk profesörü ve ceza hukuku profesörü Baha saltikgil Yurtta Kaya evini bulana kadar kaldı. 75 yurt binası yeni edinilen yatılı öğrenciler yetersiz kaldı. Bu nedenle, binanın avlusunda 2 tane daha kerpiç bina var.

Ankara Hukuk Fakültesinin ilk yılında yatılı ve daha sonraki yıllarda 1948-1950 yıllarında Ankara Üniversitesi Fakültesi Dekanı ve Rektör Hüseyin Cahit Oğuzoğlu olarak görev yapacak olan bu 2 tuğlalı bina, yurt binasına inşa edilen su anılarını paylaşıyor.:

Kışla gibi binalar vardı. Yağmur yağdığında, yatağın başı şemsiyeleri açar, herkes ıslanmamak için gerekli önlemlere başvurur. Kalan olaylar nedeniyle buradaki odada şemsiye açmak son derece eğlenceliydi arkadaşlar yasanmis”.diye konuştu.

Ankara hukuk Fakültesinin ilk öğrencileri birçok yönden TARİHE TANIK oldu. TBMM Salonunda yapılan toplantıda, kütüphane, mahkeme katipleri, matbaa, fakülte kullanımı için tahsis etti. Öğrenciler, eski Devlet Meclisinde ve eski telgraf bürosunda okurken, bazı Meclis oturumlarında, örneğin, 17 Şubat 1926 tarihli 743, Türk Kanun-I tarihiyle 1 Mart 1926 tarihli Medeni ve dinleyiciden izlenen Türk Ceza Kanununun 765. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu TBMMde kabul edilmeden önce Ankara Adli Hukuk Fakültesinde ders verildi. 1925te Atatürkün 15-20 Ekim 1927de yaptığı çalışmanın öğrencilerine yaptığı konuşma, okunan düzende parlamentoda hazır bulundu ve 6 gün boyunca bu parçayı canlı olarak duymuştu. Mustafa Kemal Paşanın, Ankara Hukuk Fakültesinden aldığı kursa son derece önem verilmesi, ders ve sınavları sık takip ediyor. Nitekim Mustafa Kemal Paşa Sadri maksudi sınavında ve bu süre zarfında sınıftaki birçok öğrenci, öğretmen sınavına ter döktü. Ankara Hukuk Fakültesinin ilk öğrencileri de bağımsızlık mahkemelerinin bir başka tarihi olay olduğunu ifade ediyor. Millet Meydanındaki Yurtta kalan öğrenciler sabah okula giderken ve sadece kuş-köpek gecesinde hiç kimse göğüslerini masanın üzerindeki çarşafları asilmis olarak görmedi.                                     

1.6. Tarih. 1927-1946 Dönemi, Hukuk Fakültesi, Ankara. (Period 1927-1946, Faculty Of Law, Ankara)

1927 yılında Ankara Hukuk Fakültesi Bakanlar Kurulu Kararı ile adı "fakülte" ve Ankara Hukuk Fakültesi adını almıştır. Okul" Ankara Üniversitesi Fakültesi atilmisin temeli olarak kabul edilir. 1927den itibaren ilk kız öğrenciler kabul edildi. 1925-1926 öğretim yılına kayıtlı 300 öğrenciden 143ü, 1927-1928 yıllarında dersleri tamamlayarak fakültenin ilk mezunları oldu. Hukuk Okulun ilk öğrencileri Ankara Adli biri, Hüseyin Cahit Oguzoglu, 1928, No. 1 Yüksek Lisans mezun oldu. Oğuzoğlu daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rektörü ve Ankara Üniversitesi dekanlığını yaptı.

1928den sonra okul kapıları kapatıldı ve lise mezunu olmayanlar için sınavlar kaldırıldı. Bu durumda, öğrenci ve sınıfların ve yurtların sayısı giderek artmaktadır. Gerçekten de, bir sınıfta üçüncü yıl için gereklidir. Çankırı Maliye Bakanlığı caddesinin hemen aşağısındaki küçük bir binada bulunan küçük bir caminin sol kolunda sınıf olarak kullanılmaya başlandı. İkinci sınıfın üçüncü yılında telgraf ofisi binasında yemek salonu olarak kullanılır. Birinci sınıf Mescidde kalır. Dekan anafartalar yemek olarak kullanılan Adliye ve karakol Bakanlığı bu binaya taşındı. Böylece, okul iyice dağıldı. Bu, karmaşanın oluşumu üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, 1927 yılında başlayan ve İlkokullu bir bina olan Dekan Cemil insiyatifleri ile tasarlanan banka binası, Ankara Opera Binasının tüm illerinde bululmak binasının arkasında, 1929 yılında Ankara Hukuk Fakültesine verilen hukuk eğitimine devam etmek için. Kiraladığınız müteahhit Vehbi. Ankara Hukuk Fakültesi, yeni inşa edilen binaya tahsis edildi, üçünün en üst katında iki yeni derslik inşa edildikten sonra, biri orta katta yer alacak şekilde tasarlandı. Bir kütüphane ile Dekan ve Müdürün ofisi, bulunduğu sınıf sadece orta katta yer almaktadır. Çoğu alt kat ofis ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için adamıştır. Eski telgraf ofis binası ve kiralanan vakıfların yeni binası, en üst kattaki yatılı öğrenciler için yurt olarak kullanılmaktadır. Yıl 1928-1941 Ankara Hukuk Fakültesi, bu üniversiteli kızlar servis olarak Müftü kiralanmis tarafından yüksek öğrenim gördüğü sırada Ankaradaki binasında Vakfı Sanat Okulu olarak kullanılan ve Ankara arasında ardından üst katta, bodrum katında aşevi olarak hizmet veren vakıfların Ankara, Genel Müdürlüğü, halk tarafından kullanılmıştır. Ankara Sanat Müzesi şimdi de vakıf olarak hizmet vermektedir.

1940 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Adalet Bakanlığı ve Hukuk Fakültesinden devrolmuş 4 yıldan 3 yıla kadar eğitim süresi kaldırılmıştır. Ankara Hukuk Fakültesinin 1941 yılında Recai izniyle Mimarlık, bina Ziya Abdullah Cebeci Yerleşkesi için kozanoğlu taşınmış sözleşmeli. Mevcut bina 1946dan Ankara Hukuk Fakültesinin tamamlanmasına kadar sürdü. Ankara Hukuk Fakültesinde doktora eğitimi 1945 yılında başladı. Cebeci, iki yıl sonra Ankara Hukuk Fakültesi Cebeci Yerleşkesi ortaokuluna taşındıktan sonra bir sonraki bina olarak tasarlanan İstanbul mekteb-İ Mülkiyeye transfer edildi. İki okul öğretmeni genellikle iki yönlü bir caddedir. Ancak bir kursta bir öğrenci görülebilir.

1943ten 1952ye kadar Ernst Hirsch Ankara Hukuk Fakültesinde öğretmenlik yapmaya başladı. Bu dönemde Hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve iş hukuku dersleri vermiştir.                                     

1.7. Tarih. 1945ten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. (After 1945, Ankara University Faculty of law)

18 Haziran 1946da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurulmasıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bağlanmış olarak görev yapmaktadır. Türkiyede Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye İş Bankası, bankacılık, Ticaret Hukuku, İnceleme ve yayın alanında ve Türk banka ve Ticaret Hukuku geliştirmek için sigorta ve bilimsel araştırma 1 Aralık 1954 tarihinde, sistemleri Araştırma Enstitüsü arasında bankacılık ve Ticaret Hukuku, çağdaş hukuku ileri düzeyde sağlamak amacıyla kurulmuştur. 31.03.1979da Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Adalet Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu kuruldu. 2015 yılında kota 820den 650ye dusurulmusdur.

Bugün, gibi bölümlerinde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk, bölümü, Romanın medeni hukuk Bölümü, Hukuk Bölümü, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, Hukuk felsefesi ve Sosyoloji Bölümü Kamu Hukuku Bölümü ceza ve ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni usul ve icra iflas hukuku Anabilim Dalı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı, aşağıdaki gibidir: Uluslararası Hukuk İdare Hukuku Hukuk Tarihi Anabilim Dalı, Mali Hukuk Anabilim Dalı.

                                     

2. Kütüphane ve yayınlar. (Library and publications)

1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesinde 24 bin ciltlik bir kitap koleksiyonu ile ülkenin en büyük hukuk Kütüphanesi uzmanlaştı. Bugün 150 bini aşkın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kitap alanında uzmanlaşmış Türkiyenin en büyük hukuk Kütüphanesi kütüphanesidir. Buna ek olarak, kütüphane içindeki müzeden nadir eserler koleksiyonu da mevcuttur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesinde 3 adet:

 • Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi.
 • Adalet Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi.
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan bilim dergileri aşağıdaki gibidir:

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
 • Ankara Hukuk İncelemesi. (Ankara Law Review)
                                     

3. Dekanlar. (Deans)

 • Dr. Yaşar KARAYALCIN - 1966-1968.
 • Dr. Özcan CELEBICAN - 1988-1994.
 • Dr. Hüseyin ALTAŞ - 2011-2013.
 • Dr. Uğur alacakaptan - 1968-1970.
 • Prof. Dr. Metin FEYZIOĞLU - 2007-2008.
 • Dr. Faruk EREM - 1950-1952.
 • Dr. Coşkun ÜÇOK - 1958 and 1960.
 • Dr. Akif ERGİNAY-1961-1962. (Dr. Akif ERGINAY-1961-1962)
 • Dr. Erol CANSEL-1970 ve 1972.
 • Dr. Osman F. BERKİ-1956-1958.
 • Dr. Firat ÖZTAN - 1985-1988.
 • Dr. Adnan GÜRİZ-1970-1970. (Dr. Adnan Akçay we-1970-1970)
 • Dr. Mustafa AKKAYA - 2008-2011.
 • Dr. Turgut AKINTÜRK - 1977-1980.
 • Dr. Tuğrul ANSAY - 1974-1977.
 • Dr. Necip bilge-o 1960-1961.
 • ARSEBÜK Ord. Prof. Esat - 1941-1944.
 • Dr. Hüseyin Cahit OGUZOGLU - 1948-1950.
 • S. Şakir Ord. Prof. ANSAY-1944-1946.
 • Prof. Cemil bilsel - 1925-1934.
 • Dr. Ramazan ARSLAN-1994-2000.
 • Dr. Ali Naim inan-1980-1982.
 • Dr. Turgut AKINTÜRK - 1982-1985.
 • Baha Ord. Prof. kantar-1934-1941.
 • Dr. Mesut TAKE-1946-1948.
 • Profesör O. İlhan AKİPEK - 1972-1974 yılları arasında.
 • Prof. başarılı AKBAY-1952-1954. (Prof. successful AKBAY-1952-1954)
 • Dr. Hicri FLARE-1962-1964. (Dr. Hijri FLARE-1962-1964)
 • Dr. Hikmet BELBEZ - 1954-1956.
 • Dr. Arzu OĞUZ - 2013-2015.
 • Dr. Muharrem bakım - 2016-.
 • Dr. Kudret AYITER - 1964 - 1966.
 • Dr. Lale SIRMEN - 2000-2007.
                                     

4. Mezunlar. (Alumni)

 • Kamil Tolon.
 • Adnan Menderes.
 • Uğur Mumcu.
 • Emine Ülker Tarhan.
 • Ece Temelkuran.
 • Abdurrahman Yalçınkaya.
 • Selahattin Demirtaş.
 • Sadullah Ergin.
 • Tülay, Kemal. (Tulay, Kemal)
 • Perinçek.
 • Deniz Baykal.
 • Bülent Arınç.
 • Besir Atalay.
 • Ahmet Necdet Sezer.
                                     

5. Dış bağlantılar. (External links)

 • Ankara Hukuk Fakültesi açılışında Mustafa Kemal Atatürk konuşması.
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Resmi İnternet Sitesi.
 • Law.Net: Ankara Hukuk Online Medya.
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
                                     
 • Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olup, Cumhuriyet Döneminde yeni açılan ilk fakülte 1925 te kurulan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dir Ankara Üniversitesi
 • Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tüm idari ve akademik birimleriyle Istanbul Üniversitesi nin Beyazıt merkez kampüsünde faaliyet gösteren Türkiye nin
 • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilkent Üniversitesi bünyesinde lisans ve lisans üstü hukuk eğitimi veren fakülte. 2002 - 2003 akademik yılında 140
 • baslamıstır. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi minimum puan itibarıyla 34 hukuk fakültesi arasında dokuzuncu olmustur. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
 • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Istanbul da bulunan Marmara Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan hukuk fakültesidir 1982 yılında Türkiye deki dördüncü
 • Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1983 yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulmus bir hukuk fakültesidir Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2547
 • 7961 Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997 yılında Ankara da kurulmustur. Üniversitenin eğitim dili Türkçe olan tek bölümü ve fakültesidir Çankaya Üniversitesi nin
 • Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1992 yılında kurulmus 1994 yılında ilk öğrencilerini kabul etmistir.2011 yılında besevlere tasınmadan önce emek civarında
 • Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara da bulunan Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, 2007 yılında açılmıs bulunan ve 2012 - 2013 güz döneminde lisans
 • Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ya da kısaca ITICÜHF Istanbul da bulunan Istanbul Ticaret Üniversitesi ne bağlı olarak faaliyet gösteren hukuk fakültesidir


                                     
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mekteb - i Mülkiye - i Fünun - u Sahane, Mekteb - i Mülkiye veya kısaca Mülkiye Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleskesi nde
 • 8303 Ankara Üniversitesi ya da bilinen adıyla ANKÜ 1946 yılında Türkiye nin baskenti Ankara da kurulmus bir devlet üniversitesidir Ankara Üniversitesi Üniversite
 • sonrasındaysa simdiki Hukuk Fakültesi dekanı olan Turgut Tarhanlı göreve gelmistir. Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki yüksek lisans
 • Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk - Alman Üniversitesi nin Türkçe ve Almanca eğitim veren hukuk fakültesi Türk Hukuku nun yanında Alman Hukuku na da
 • Yıldırım Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını ise 1996 - 97 eğitim - öğretim yılında vermistir. Fakültenin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, 20 Nisan 1990 da açılan Türkiye nin ilk oyuncak müzesidir. Hâlen Ankara Üniversitesi bünyesinde
 • Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Istanbul Üniversitesi ne bağlı, 1979 da Siyasal Bilimler Fakültesi adı altında eğitim vermeye baslayan
 • gidilmistir. Tıp Fakültesi Hukuk Fakültesi 1999 yılında 4488 sayılı kanun ile kurulan, 2002 yılında eğitime baslayan hukuk fakültesidir Ankara da Incek semtinde
 • Ege Üniversitesi nden Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Tıp Fakültesi Deniz
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AYBÜ eski adıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara nın besinci devlet üniversitesi 27648 Sayı ve 21 Temmuz
 • Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Hukuk Fakültesi Iktisadi ve
 • Ankara Medipol Üniversitesi Teba Vakfı tarafından 2017 yılında Ankara da kurulmus vakıf üniversitesidir Dis Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi
                                     
 • kaynağından PDF arsivlendi. Erisim tarihi: 10 Haziran 2016. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakkında Erisim tarihi: 10 Haziran 2016. 04 07 2016
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ Ankara nın altıncı devlet üniversitesi olarak 2809 Sayı ve 22 Ocak 2013 tarihinde T.C. Resmî Gazete de yayımlanan
 • Sanatlar Fakültesi Edebiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Iletisim Fakültesi Polatlı Fen - Edebiyat Fakültesi Polatlı Ilahiyat
 • is imkânı bulmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası iliskiler bölümü mezunları Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne
 • Açıköğretim Fakültesi Eczacılık Fakültesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Iktisat
 • Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3 Ocak 1995 tarihinde kurulan ve ilk kez 1997 - 1998 eğitim - öğretim yılında eğitim vermeye baslayan, Kırıkkale Üniversitesi ne
 • TOPCUOĞLU, Prof.Dr. Hamide 1969 HUKUK SOSYOLOJISI üçüncü baskı bas. Istanbul: Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesi Yayınları. ss. 91, 92, 93, 94. 15 Mart
 • Eylül 1997. Andreas B. Schwarz, Roma Hukuku Dersleri, I. cilt, çeviren Türkân Rado, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Istanbul, 1963. Claude

Users also searched:

ankara hukuk duyurular, ankara hukuk - eksi, ankara hukuk fakültesi, ankara hukuk sınav takvimi 2019, ankara üniversitesi hukuk fakültesi ders programi, ankara üniversitesi hukuk fakültesi hussein altas, ankara üniversitesi - hukuk fakültesi yök atlas, ankara'daki hukuk fakülteleri, Hukuk, hukuk, Ankara, ankara, Fakltesi, niversitesi, fakltesi, ankara hukuk fakltesi, ankaradaki hukuk faklteleri, ankara hukuk duyurular, atlas, ders, programi, hussein, altas, eksi, ankaradaki, faklteleri, duyurular, snav, takvimi, ankara hukuk - eksi, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi, ankara niversitesi hukuk fakltesi hussein altas, ankara hukuk snav takvimi 2019, ankara niversitesi hukuk fakltesi ders programi, ankara niversitesi - hukuk fakltesi yk atlas, ankara hukuk snav takvimi, ankara üniversitesi hukuk fakültesi,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Ankara hukuk fakültesi.

Dergi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dergi DergiPark. Order any food you of your choice from restaurants in the Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi area in Ankara and have it delivered right to your door!. Ankara üniversitesi hukuk fakültesi ders programi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 90. Kurulus Yıldönümü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisinden tüm ilkokul dersleri ve lise 1 ​2 3 matematik ingilizce edebiyat geometri dersleri verilir. Ders isleme yöntemi. Ankaradaki hukuk fakülteleri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi ve Seminer Odaları Yapısı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Yılmaz Ankara 2 Nolu.

Ankara üniversitesi - hukuk fakültesi yök atlas.

Ankara Hukuk Fakültesi GittiGidiyor. Lacak, adı da Ankara Adliye Hukuk Mektebi olacaktır. Bu okul Ankara Üniversitesi​nin temeli olacak ve kurulusundan çok kısa bir süre sonra Hukuk Fakültesi. Ankara hukuk - eksi. ANKARA ÜNIVERSITESI HUKUK FAKÜLTESINI ZIYARET ETTIK. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Editör: Veysel BASPINAR. ISSN: 1301 1308. Makale Sayısı: 1784. Yayın Periyodu: 3 Aylık. Sayı:2 1 Aralık Ocak. Ankara hukuk sınav takvimi 2019. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Iste Atatürk Hakkında. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Kodu, 101110518. Puan Türü, EA. Önceki Dönem: TM.


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haberleri Gazete Duvar.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM 2 puan türünden öğrenci almaktadır. Bölümün kontenjanı 800dür. 2010 yılında. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü UniBilgi Üniversite. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi açılısında nutukları dinlerken Mustafa Kemal​, Atatürkün hemen arkasında Mahmut Esat Bozkurt.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 101110518 Epey.

Çankaya konumundaki en çok ziyaret edilen yerlerden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi konumuna toplu tasıma ile nasıl gidilir burada. Hukuk Fakültesi – Ankara Üniversitesi. 2017 yılınında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken, sosyal medya hesabından paylastığı fotoğrafta Siyasal Bilgiler Fakültesine. SImay Ankara,Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. ANKARA ÜNIVERSITESI ANKARA. Üniversite Türü: Devlet. Fakülte YO Hukuk Fakültesi. Program 101110518 Hukuk. Puan Türü: EA. Bu programı tercih.


Ankara Üniversitesini Karıstıran Iddia: Silah Doğrulttuğu Fakültede.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ilgili haber, galeri ve video içerikleri. Ankara Hukuk Fakültesinin 100 Yıla Yaklasan Tarihi Ankara Barosu. Doktora: Ankara Üniversitesi Medeni Usul ve Icra Iflas Hukuku. Doktora: Ankara Doktora: The Pennsylvania State University Dickinson School of Law. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Yardımcısı, ikinci. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Cemal Birsel Salonunda gerçeklesen törene, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi Tercih Robotu. Ankara Üniversitesi Dekan Yardımcısı, Profesör Max Planck Institute Arastırmacı Boston Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Arastırmacı Ohio Devlet Üniversitesi,. Ankara üniversitesi hukuk fakültesi eksi sözlük. Iste Ankara Hukuk Mektebi bu noktada, eski hukuku bilen ve uygulayan hukukçular yerine yeni hukuku yaratacak, uygulayacak ve gelistirecek hukukçuları.


ANKARA ÜNIVERSITESI CEBECI YERLESKESI TESCILLI HUKUK.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü, 101110518 Ücretsiz programının puan türü EA dir. Program ile ilgili tüm detaylara bu sayfadan ulasabilirsiniz. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri Ana Sayfa. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi çok gelismis, köklü bir akademik geleneğe sahiptir ve bu nedenle adaylar tarafından en çok tercih edilen hukuk fakültesidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Jurix. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, güvenlik görevlilerinin ve ülkücülerin saldırısına uğrayan Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine. Duyurular Hukuk Fakültesi – Ankara Üniversitesi. Hukuk Fakültesi taban ve tavan puan verilerini, kontenjan ve burs durumu ile öğretim ve program türü bilgilerini buradan öğrenip karsılastırabilirsiniz.

Ceyhun umut öğrenci Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi LinkedIn.

Ders Programı. Ders Programıasklepios adm2021 02 11T:40. 2020​ 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 2. Yarıyıl Uzaktan Eğitim Ders. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yurtdısına Açıldı Hukuki Haber. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin temeli olan Ankara Adliye Hukuk Mektebi Cumhuriyetin ilk yüksek öğretim kurumu olarak açılmıstır. Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi. Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı. Tel 0312 246 6666 1767. E Posta ekaplan.tr. Eğitim Doktora 1985, Ankara Üniversitesi, Hukuk. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara, Hukuk, Eğitim tarihi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Yardımcısı, ikinci baroya üye oldu​. dekan. 16 Ekim 2020. A. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Ankara üniversitesi hukuk fakültesi uludağ sözlük. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Editör: Ali Ersoy KONTACI Web: http​: ra. auhfd ISSN: 1301 1308 Yayına Basladığı Yıl: 1943.

Akademik Personel Hukuk Fakültesi Ankara Sosyal Bilimler.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ziyareti. Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan çalısmaları kapsamında yargısal süreçler ve adalet hizmetlerine iliskin. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ziyareti. Ankara Üniversitesi hukuk fakültesi Türkiyenin önde gelen hukuk fakültelerinden bir k mezunlarından biri olarak bazı gerçekleri söyleyip tercih.


ANKARA ÜNIVERSITESI Hukuk 101110518 YÖK Lisans Atlası.

15.Ara.2018 Bu Pin, Akdeniz ArtNews tarafından kesfedildi. Kendi Pinlerinizi kesfedin ve Pintereste kaydedin!. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçeklestirilen Hukuk. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ortak Değerimiz Ahmet Ağaoğlu Konferansı düzenlendi. 19 11 2019. TAIBinde destekçiler arasında yer aldığı, Ahmet.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRKIYE HUKUK.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haberleri: En son ve en güncel ankara üniversitesi hukuk fakültesi haberlerine, son dakika ankara üniversitesi hukuk. PRIZRENDE ANKARA ÜNIVERSITESI HUKUK FAKÜLTESININ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ⭐, Cemal Gürsel Cad., No:58, Çankaya, Ankara, Türkiye: fotoğrafları, adresi, ️ telefon numarası, çalısma saatleri,. HUKUK FAKÜLTESI DEKANLIĞINA. ARZU OĞUZ. Ankara Hukuk Fakültesi Adli Tıb Ders Notları Profesör Dr. Fahri Ecevidin Adli Tıp, Fahri Ecevid. 120.00 TL. Hemen Al. Ücretsiz Kargo. Sepete Ekle. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, ikinci baroya üye oldu. T.C. MILLÎ EĞITIM BAKANLIĞI ANKARA KAHRAMANKAZAN Imrendi Ortaokulu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 95. yılını kutladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri, Ankara. 1.558 beğenme 3 kisi bunun hakkında konusuyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri.


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haberleri Son Dakika ve.

Ankara Üniversitesinin desteğiyle Türkçe Hukuk Fakültesi önümüzdeki Kosova​da eğitim verecek olan fakültede, Ankara Üniversitesi Hukuk. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Atatürk Ansiklopedisi. Internet bağlantı problemi nedeniyle 18 Mart 2021 tarihinde Idare Hukuku dersi yapılamamıstır. Bilahare ilan edilecek bir tarihte telafi dersi yapılacaktır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Örneği Üzerinden. ANKARA ÜNIVERSITESI Hukuk Fakültesi Üniversite Tercihleri. ANKARA ÜNIVERSITESI BÖLÜM ve PROGRAMLARININ 2020 YILI YKS TYT AYT YDT ​. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Cebeci semtinde büyük bir alanı kaplayan görkemli bir yapı içinde varlığını sürdürmekte olan Ankara Hukuk Fakültesi, Hukuk Devriminin en somut simgesidir.


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi AÜHF Forum TercihiniYap.

Ceyhun umut adlı kullanıcının dünyanın en büyük profesyonel topluluğu olan LinkedIndeki profilini görüntüleyin. ceyhun umut adlı kisinin profilinde 1 is ilanı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kerem Aygün Ankara Kolejleri. Hukuk büromuzda Türkçe, Almanca ve Ingilizcenin yanı sıra Italyanca hizmet verilebilmektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 90. Kurulus. Ankara Üniversitesi Incelemesi – Originist Akademi. 5 Kasım 1925 tarihinde açılan Ankara Hukuk Fakültesi Ankara Adliye Hukuk Mektebi, ülkenin hukukçu ihtiyacını karsılamak amacıyla.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →